Nieuwe bewoners

CW Auryn heeft natuurlijk criteria en een procedure om uit gegadigden een keuze te maken.

Eerst maken wij een profiel op van de toekomstige bewoners. Opdat zij een zijn op de huidige samenstelling van de groep.

Basaal komt het er op neer dat we via de inkomenden formulieren een voorselectie maken. Dan worden er gegadigden uitgenodigd voor een gesprek en wederzijdse kennismaking. Het huis kan worden bezichtigt en je maakt kennis met de bewoners. Na een vervolgselectie vindt er kennismaking plaats met de voltallige woongroep.
Dan wordt de definitieve keuze gemaakt.*)

Ieder betaald een maandelijkse bijdrage, gemiddeld 8 euro (afhankelijk van woning) een instapbijdrage van 125 euro (eenmalig!) voor wat wij in de loop der jaren hebben aangeschaft voor alg. gebruik).

Heeft u vragen; bel of mail naar onderstaande adressen.

Wilt u op de wachtlijst komen te staan vul dan ons formulier in op deze website.

Inschrijving en plaatsing op de wachtlijst biedt geen garantie voor toekenning van een woning. CW Auryn behoudt zich het recht op voorkeur gebaseerd op wat de bewonersgroep een goede aanvulling achten voor de bewoners groep.

Voorwaarden van Intermaris.

*) De keuzes die gemaakt worden hebben te maken met wat wij denken wat de beste, op het moment van het leeg komen van een woning, aanvulling is op de huidige groepssamenstelling. Verder moet er een duidelijk 'klik' zijn met elkaar.

 

Lees ook de voorwaarden van Intermaris
"Zelfstandig en toch samen: Je eigen leven leiden met de gezelligheid van medebewoner>! Maandelijks samen eten + vergadering, Diverse tuindagen en gezellige samenkomsten>! En vooral je eigen enthousiasme en initiatief."
Centraal Wonen Auryn
Roodborstje 1-10
1628 CT Hoorn